ULF-Vestfyn.dk | Lejekontrakt
15348
page-template-default,page,page-id-15348,page-child,parent-pageid-15346,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-9.1.3,wpb-js-composer js-comp-ver-4.11.2.1,vc_responsive

Du kan hente/downloade lejekontrakten ved at klikke her.

Du kan få gode råd til at udfylde lejekontrakten her [Gode Råd]

 

Du skal være opmærksom på følgende….

 

Vedr. lejekontrakter til beboelseslejemål: Såfremt man anvender en blanket i forbindelse med indgåelse af lejeaftale om et beboelseslejemål, skal denne være autoriseret. Den gældende autoriserede blanket er: Typeformular A, 9. udgave, autoriseret af By- og Boligministeriet den 1. Juli 2015. Ingen andre typeformularer må anvendes. Såfremt der anvendes en forkert blanket, vil vilkår, hvorefter lejer opnår færre rettigheder eller pålægges større forpligtelser end efter de alm. bestemmelser i lejelovgivningen, være ugyldige. Danske Udlejere påtager sig intet ansvar for, at en formular, der udskrives fra foreningens hjemmeside, er identisk med ovennævnte Typeformular A, 9. udgave.

 

Tekniske forudsætninger og forbehold

 

For at kunne anvende lejekontrakten kræves, at du har en PC med Microsoft Windows, tekstbehandlingsprogrammet Microsoft Word 2000 eller nyere i dansk udgave. Lejekontrakten forudsætter også at du har en laserprinter med en opløsning på mindst 300 dpi og den skal bl.a. kunne udskrive skrifttyperne Times / Times New Roman, Helvetica / Ariel og 10 pitch Courier. Vi er bekendt med at nogle printere (blækprintere) ikke kan udskrive så langt nede som sidetallene står.

 

Unik Lejekontrakt er testet på en lang række forskellige installationer. Der kan dog i særlige tilfælde være specielle forhold omkring skrifttyper på din printer, eller hvordan skrifttyper eller printerdrivere er installeret på din computer. Vi anbefaler derfor, at du udskriver lejekontrakten på din printer, og sammenholder denne med en trykt papirudgave inden den tages i brug. Hastigheden af programmet og især udskrivningen er meget afhængig af de benyttede udstyr.

 

Lejekontraktsformularen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse 790 af 15.06.2015 med de krav der stille til autoriserede lejekontrakter. Når lejekontrakten udskrives skal du bl.a. være opmærksom på, at sidetallene er angivet i nederste højre hjørne og at der i øvrigt ikke er sket ombrydningsfejl eller lign., idet det må forventes at selv mindre unøjagtigheder i formularen, kan resultere i, at aftaler i lejekontrakten. der fraviger Lejelovgivningens regler til ulempe for lejer, vil kunne tilsidesættes som ugyldige.

 

BEMÆRK….

 

For at lejekontrakten er gyldig, SKAL der være sidetal på den. Da nogle printere ikke kan udskrive så langt nede, som sidetallene står, kan du derfor risikere at de ikke kommer på, og kontrakten dermed ikke er gyldig.

Hvis du har problemer med, at udregningerne ikke udføres automatisk på lejekontrakten, skal du gøre følgende, alt efter hvilken version af Word du bruger:

 

Word 2007
1.Når lejekontrakten åbnes, står der en advarsel for oven: “Sikkerhedsadvarsel. Makroerne er deaktiveret.”
2.Klik på [Indstillinger] ud for denne advarsel.
3.Marker “Aktiver indholdet”.
4.Klik på knappen [Ok]. Udregningerne skulle nu virke.

 

Word 2000 eller 2003
1.Start Word.
2.Vælg “Funktioner”… “Makro”… “Sikkerhed”.
3.Under fanebladet “Sikkerhedsniveau” vælges “Lav”.
4.Klik på knappen [Ok].
5.Luk Word. Når lejekontrakten åbnes næste gang, virker udregningerne.